Entreprenadtjänst

 

Suomeksi Svenska

 
Start
 

 

Växtskydd

Vi erbjuder ett fullständigt paket av växtskyddsarbeten. I paketet ingår dos bedömning i samarbete med kunden och därefter utför vi bekämpningen enligt de blandningar som vi kommit överens om. Vi tillhandahåller de vanligaste bekämpningsmedlen i lager.
 

Besprutning av eventuella ”mistor” då det gäller glyfosatbekämpning ingår i priset. Vi debiterar timtaxa för effektivt arbete och har en grundavgift som debiteras en gång per år.
 

Medelpriset per hektar var senaste år 18,00 € men prisgaffeln är ganska stor från 8-35 €/ha beroende på fältens jämnhet. Kostnad för bekämpningsmedel tillkommer.
 

Vi använder en Amazon 4500 UX växtskyddsspruta med 24 m arbetsbredd årsmodell 2014, samt en UF900 12m årsmodell 2013. Traktorerna är utrustade med GPS styrning . Vid vår- och höstbesprutningar på vall används breda däck för att undvika körskador. Vattenpåfyllningen sker med en 3000 liters tankvagn med pump och flottör
.

Sådd

Vi utför sådd i alla förhållanden med vår Väderstad Spirit 600C. Det är ingen skillnad om du plöjer, lättbearbetar eller önskar att vi sår direkt i en 10 år gammal vall. Maskinen är mycket flexibel och fungerar i alla förhållanden.
 

Om Ni önskar kan vi erbjuda Er spannmålsodling som helhetsentreprenad som innefattar bearbetning, sådd, växtskydd, skörd och torkning.
 

Vi tillhandahåller utsäde för våra kunder det innebär ett mindre antal sortbyten och inga problem med små restpartier i lager hos Er. Ni betalar endast för den mängd Ni verkligen använder. Vi lagrar utsäde och transporterar det till Er i samband med sådden. Handelsgödseln är det enda Ni behöver tillhandahålla.
 

Skörd

Vi erbjuder tröskning med skördetröska Claas Tucano 320. Den har en arbetsbredd på 5,40m och är utrustad med vikbord för att underlätta förflyttningen. Vi kan även erbjuda transport av Ert spannmål i samband med tröskningen.

 

Spannmålshandel

Torkning

Vi utför torkning av olika spannmål enligt kundens önskemål. Det finns även möjlighet till kyllagring före torkning.

Lagring av spannmål

Vi lagrar Ert spannmål så att det kan avhämtas i små partier enligt Ert behov.

Försäljning av foderspannmål

Vi säljer foderspannmål i parti och minut som levereras med lastbil direkt till Er eller som Ni avhämtar från vårt lager i mindre partier.

Sortering av spannmål

Vi kan även förbättra kvalitén på Ert spannmål genom sortering med en BÜHLER SMA 05.

 

  

 

 


Kontaktformulär

Om du vill veta mer om våra entreprenadtjänster kan du fylla i kontaktuppgifter samt en beskriving vad som intresserar dig. Uppgifter markerade med * är obligatoriska.

Jag vill få kontakt med en entreprenör

Namn*
Företag
Adress*
E-post
Telefon*
Text       

Webdesigner

Copyright Š 2008-2022 Söderby Entreprenad